Prof. dr hab. Anna Latawiec

Prof. dr hab. Anna Latawiec

prof. dr. hab., Wykształcenie i działalność naukowo-organizacyjna: studia 1970-1975 w  Akademii Teologii Katolickiej na Filozofii Przyrody Filozoficzne aspekty modelowania matematycznego w ekologii – dyplom z wyróżnieniem oraz w 1977 roku – Kurs dwuletni...
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk

Profesor, specjalista w zakresie dziejów filozofii, szczególnie św. Tomasza z Akwinu i tomizmu, kieruje Katedrą Historii Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest ponadto przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz...
Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Maciej Bała – prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników...
Dr Agnieszka Klimska

Dr Agnieszka Klimska

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Instytucie Pedagogiki. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju (jego aspektów edukacyjnych, etycznych, aksjologicznych i implikacji praktycznych), filozofii...
Dr Roman Tomanek

Dr Roman Tomanek

doktor filozofii, od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich dotychczasowych badaniach zajmował się współczesnymi ujęciami ontologicznego argumentu św. Anzelma na gruncie logik modalnych. Jego obecne zainteresowania koncentrują...
Dr hab. Marek Porwolik

Dr hab. Marek Porwolik

doktor hab. filozofii, magister teologii, magister matematyki, od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniem metod formalnych w filozofii i w teologii. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań jest w tym...