Prof. ucz. dr hab. Witold Płotka

Prof. ucz. dr hab. Witold Płotka

Witold Płotka - prowadzi badania w zakresie fenomenologii i historii filozofii współczesnej z uwzględnieniem fenomenologii w Polsce i jej związków ze Szkołą Lwowsko-Warszawską. Jest autorem licznych prac naukowych. Publikował m.in. w „Journal of the British Society...

Dr Joanna Skurzak

Dr Joanna Skurzak

Joanna Skurzak, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą francuskiej filozofii religii, fenomenologii...

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka – wicedyrektor Instytutu Filozofii UKSW, pochodzi z Pomorza, historyk filozofii, specjalizuje się w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat i habilitację na...

Prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

Prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka

Kordula Świętorzecka, dr hab. filozofii (logika filozoficzna), prof. uczelni, kierownik katedry logiki w Instytucie Filozofii UKSW. Zainteresowania: logiki nieklasyczne (modalne) i ich interpretacje w semantykach światów możliwych, zastosowania logiki do...

Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

Prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

Adam Świeżyński – ur. 1974; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii; profesor uczelni; kierownik Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.  Zainteresowania naukowe: filozofia przyrody;...

Prof. dr hab. Robert Piłat

Prof. dr hab. Robert Piłat

Robert Piłat, prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jest autorem dziewięciu książek: Czy istnieje świadomość? Umysł jako model świata, Krzywda i zadośćuczynienie, Doświadczenie i pojęcie, O istocie pojęć, Powinność...

Prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

Prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

Andrzej Kobyliński – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii tej uczelni. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu...

Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Maciej Bała - prof. uczelni dr hab., pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor ponad 100 publikacji. Od wielu lat zajmuje się dydaktyką filozofii (np. wykłady on line na: Wyklady audio), autor podręczników do...

Najbliższe webinarium już za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)