Prof. ucz. dr hab. Janina Buczkowska

Prof. ucz. dr hab. Janina Buczkowska

profesor uczelni w Instytucie Filozofii UKSW. Studia magisterskie odbyła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat i habilitację uzyskała na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW). Specjalizuje się głównie w filozofii języka, szczególnie...
Prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski

Prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski

biskup katolicki, doktor habilitowany filozofii, prof. UKSW na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Autor książek i artykułów naukowych z dziedziny historii filozofii, filozofii polityki, filozofii kultury: Miecz i pastorał. Filozoficzny uniwersalizm...
Prof. ucz. dr hab. Zbigniew Łepko

Prof. ucz. dr hab. Zbigniew Łepko

prof. uczelni. Katedra ekofilozofii. W badaniach podejmuje problematykę historii i filozofii nauk behawioralnych, oddolnej antropologii filozoficznej,  ewolucyjnej teorii poznania, ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Publikacje:...
Prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

Prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

Andrzej Kobyliński – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii tej uczelni. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu...
Prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

Prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Ojców Re­demptorystów w Tuchowie., gdzie przyjął święcenia kapłańskie (1986). Studia filozoficzne odbył na KUL-u, doktoryzując się na podstawie pracy „Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii...
Prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

Prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

Kierunki badań (1) ontologia starożytna (szczególnie teoria bytu Parmenidesa, Leukipposa, Platona, Arystotelesa), (2) logika i semiotyka antyczna (problematyka zasad, dialektyka Zenona, sylogistyka praktyczna Platona, teoria języka u Platona i Arystotelesa), (3)...